Z historii Koła

1950 Powstają w Politechnice Krakowskiej dwa pierwsze Koła Naukowe (w tym: KN Mechaniki Budowli; przy Katedrze Statyki i Wytrzymałości Materiałów).

1951 Pierwsze publikacje w zeszytach Kół Naukowych. 

1954 Pierwszy raz Koło Naukowe zorganizowało konkurs - test dla studentów, którzy chcą wstąpić do Koła.

1955-59 Publikacje w „Biuletynie Kół PK”, wycieczki na budowy „Dookoła Polski”.

1959-1961 Przerwa w działalności.

1962  Reaktywowanie działalności KN, powstaje sekcja „Statyków”.

1963  4 referaty na Uczelnianej Sesji Kół Naukowych, pierwszy obóz naukowo- badawczy (Ryn), wycieczka do ośrodków naukowych (WAT, IPPT PAN, PW).

1964  Zwiedzanie ośrodków naukowych w PWr i PŚl, Ogólnopolska Sesja KN: 600 - lecie UJ (I nagroda - publikacja w Czasopiśmie Technicznym); obozy naukowe w Proszowicach i Frydmanie, opracowanie „Bibliografii z 10 lat Konferencji Krynickiej”.

1965 Wydanie pierwszego zeszytu „Prace Kół Naukowych PK”, 3 referaty na Ogólnopolskiej Sesji, udział w II Zjeździe Metodycznym KN, wyróżnienie złotą odznaka ZSP Koła Naukowego oraz opiekunów (prof. R. Ciesielski i prof. S. Piechnik), wycieczka członków Koła trasą: Kijów - Krym - Moskwa, organizowanie dodatkowych konsultacji z mechaniki budowli („studenci- studentom”), obóz w Pińczowie, wymiana z ČUVT w Pradze.

1966  4 referaty opublikowane w „Pracach Kół Naukowych”, wycieczka na budowę komina w Sierszy, obóz naukowy w Gołkowicach, udział w sesji Kół Naukowych w Pradze.

1967 4 referaty na Uczelnianej Sesji Kół Naukowych, obóz naukowy w Mszanie Dolnej.

1968 4 referaty na Uczelnianej Sesji Kół Naukowych, obóz naukowy w Limanowej, konsultacje „studenci studentom”.

1969 3 referaty na Uczelnianej Sesji Kół Naukowych, Ogólnopolska sesja Kół Naukowych w Gliwicach, specjalistyczne wycieczki: Polska Południowa, obozy naukowe w Rytrze i Ełku.

1970 2 nagrody w Ogólnopolskiej Sesji KN, obóz naukowy w Kielcach, III Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych w Warszawie,

1971 Połączenie Kół z Wydziału Budownictwa Lądowego (Katedra
Statyki i Wytrzymałości Materiałów) oraz Budownictwa Wodnego (Katedra Dynamiki Budowli); 4 referaty na Uczelnianej Sesji Kół Naukowych; obóz naukowy w Tylmanowej, I nagroda w Ogólnopolskiej Sesji w Politechnice Śląskiej.

1972 4 referaty na Uczelnianej Sesji Kół Naukowych, obóz naukowy w Bieczu, wycieczka do ośrodków w Gdyni, Gdańsku i Warszawie, spotkania z byłymi członkami Kół Naukowych pracującymi zawodowo. 

1973 4 referaty na Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych, obóz naukowy w Starym Sączu, spotkania z profesorami Uczelni, referat na sesji Kół Naukowych „Lato 1973”.

1974 3 referaty na Uczelnianej Sesji Kół Naukowych, 1 referat na Sesji Politechniki Krakowskiej w Szczyrku, obóz naukowy w Gorlicach.

1975 2 referaty na Uczelnianej Sesji Kół Naukowych, zagadnienia dynamiki masztów w referatach członków Koła, obozy naukowe w Łagowie i w Tyliczu, udział w Konferencji Krynickiej.

1976 2 referaty na sesji w Krakowie, 3 referaty na sesji w Rzeszowie, spotkania z inżynierami praktykami, obóz naukowy w Krośnie, zjazd „absolwentów Koła”.

Joomla templates by a4joomla